HLAVICE S REGULOVANÝM UHĽOM REZANIA 0° AŽ 90°


 
BG-Test - k ručnému posunu
 
 

Por. č.

B

z

d

D

905050

50

2

30

160


Okrem nástrojov v katalógu vyhotovujeme nástroje na špeciálne individuálne objednávky klienta.
Termín realizácie takejto objednávky sú 2 týždne.
V objednávke je nutné uviesť - B, z, d, D, v.